PIKKU
SUOLAISET »

PÄÄRUOAT »

JÄLKIRUOAT »

LEIVONTA »

MUNAKKAAT »

PROTEIINILLA
RIKASTETUT »

  Uutta reseptiikkaa monipuolisesta kananmunasta

  Scanegg-tuotteisiin perustuvaa reseptiikkaa on kehitetty nykyisen koko ajan muuttuvan ruokakulttuurin tarpeet huomioivilla uusilla innovaatioilla sekä päivittämällä ruokatrendiksi muuttuneita vanhoja tuttuja reseptejä.
  Scanegg-reseptipankista löytyy kananmunareseptejä, joissa ruoan maistuvuutta korostetaan värikkäällä ulkonäöllä, miellyttävällä rakenteella, hyvillä mauilla sekä innovatiivisilla, uusilla tavoilla käyttää kananmunaa myös sellaisissa ruoissa, joihin sitä ei ehkä aiemmin ole totuttu käyttämään.

  Scanegg-konsepti auttaa ikääntyvien ravitsemuksen parantamisessa

  Valtion ravitsemusneuvottelukunta tarttui ikääntyneiden vajaaravitsemuksesta aiheutuvien kansanterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn laatimalla ensimmäiset ikääntyneiden ravitsemussuositukset vuonna 2010. Siitä lähtien myös DAVA Foods on kehittänyt Scanegg ikääntyvien konseptiaan, joka perustuu ravintoainetiheydeltään ja erityisesti proteiinipitoisuudeltaan ylivertaiseen, monikäyttöiseen kananmunaan. Olemme perehtyneet huolella taustoihin, tehneet omaa tutkimusta ja luoneet täysin uudenlaisia luovia tapoja käyttää kananmunaa myös sellaisissa ruoissa, joihin sitä ei tulisi koskaan ajatelleeksi laittaa.

  Yli 65-vuotiaita suomalaisia on tällä hetkellä yli 1 miljoona, ja ryhmän suhteellinen osuus väestöstä tulee kasvamaan vielä pitkään. Ihmisen ikääntyessä kehossa tapahtuu luonnollisia muutoksia, ja sen myötä ravinnon laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota eritoten energian, proteiinin, ravintoaineiden, kuidun ja nesteensaannin osalta.

  Yllättävää kyllä, tällä hetkellä iso osa yli 65-vuotiaista suomalaisista, kärsii jonkinasteisesta vajaaravitsemuksesta jopa siinä määrin, että yhteiskunnallisesti katsottuna vajaaravitsemuksesta aiheutuu suuremmat kustannukset kuin ylipainosta! Ikääntymisen myötä syödyt määrät usein pienenevät ja ravinto- sekä suoja-aineiden tarpeet eivät sitä kautta enää täyty. Vajaaravitsemus ei välttämättä aina näy päälle päin, sillä tukevassakin kunnossa oleva ikääntynyt voi kotona yksin eläessään nauttia niukkaa ja yksipuolista ruokaa. Yksipuolinen ja niukka ravinto heikentää melko nopeasti yleiskunnon, surkastuttaa lihasmassaa ja hidastaa sairauksista toipumista.

  Hyvä ravitsemuksellinen tila on siis keskeinen tekijä ikääntyneiden ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa. Ainoastaan syöty ruoka ravitsee, joten ruoan värikkäällä ulkonäöllä, houkuttelevilla tuoksuilla, miellyttävällä rakenteella ja hyvillä mauilla lisätään olennaisesti ruoan maistuvuutta.

  Löydät Sk-tuotteistamme merkinnät, joista tiedät, että kyseinen raaka-aine soveltuu sellaisenaan käytettäväksi ikääntyneiden ravitsemuksessa. Kaikki erikoismerkinnän saaneet tuotteemme ovat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ikääntyneiden ravitsemussuositusten mukaisia.

  Yli 65-vuotiaiden proteiinintarve on jopa kaksinkertainen työikäiseen väestöön verrattuna. Proteiinin saanti auttaa ylläpitämään lihasmassaa, joka puolestaan edistää ikääntyneen liikkumiskykyä ja estää kaatumisia. Kananmunan proteiinin aminohappokoostumus on niin optimaalinen, että proteiini on käytettävissä kehossa lähes 100-prosenttisesti lihasten hyväksi. Mikään muu proteiinilähde ei ole yhtä tehokas kuin kananmuna tässä asiassa. Lisäksi kananmuna on edullisinta saatavilla olevaa eläinproteiinia.